IPOEX 2015

ORGANIZATORZY:


PATRONAT HONOROWY


Minister Nauki                i Szkolnictwa Wyższego Prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska


Minister Gospodarki 

Janusz Piechociński


Rektor-Komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk


prof.dr hab. inż.

Tadeusz Słomka

REKTOR


Prezes Wyższego Urzędu Górniczego

Mirosław Koziura


PATRONAT MEDIALNYSPONSORZY

Komitet Naukowy


płk dr inż. Jacek Borkowski (WITU)

prof. dr hab. inż. Stanisław Cudziło (WAT)

dr hab. inż. Krzysztof Cybulski, prof. GIG

dr hab. inż. Bogdan Czajka, prof. IMN

dr inż. Bogdan Florczak, prof. IPO

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz (AGH)

dr hab. inż. Zbigniew Leciejewski, prof. WAT

prof. dr inż. Ján Lokaj (Slovak University of Technology)

dr hab. inż. Paweł Maksimowski (PW)

prof. dr hab. inż. Andrzej Maranda (IPO) - przewodniczący

dr inż. Andrzej Orzechowski (IPO)

prof. dr hab. inż. Wincenty Skupiński (IChP)

dr inż. Jacek Sobala (GIG)

dr hab. inż. Lech Starczewski, prof. WITPiS

dr inż. Muhamed Suceska (Brodarski Institut)

prof. dr hab. inż. Radosław Trębiński (WAT)

prof. dr hab. inż. Waldemar A. Trzciński (WAT)

prof. dr hab. inż. Leszek Wachowski (UAM)

prof. dr hab. inż. Adam Wiśniewski (WITU)

dr hab. inż. Andrzej Wojewódka, prof. PŚl

prof. dr hab. Svatopluk Zeman (University of Pardubice)