IPOEX 2015

ORGANIZATORZY:


PATRONAT HONOROWY


Minister Nauki                i Szkolnictwa Wyższego Prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska


Minister Gospodarki 

Janusz Piechociński


Rektor-Komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk


prof.dr hab. inż.

Tadeusz Słomka

REKTOR


Prezes Wyższego Urzędu Górniczego

Mirosław Koziura


PATRONAT MEDIALNYSPONSORZY

Ważne daty

22.04.2015 r. - Termin nadsyłania zgłoszeń oraz streszczeń proponowanych prac
24.04.2015 r. - Kwalifikacja prac
08.05.2015 r. - Dokonanie opłaty konferencyjnej
08.05.2015 r. - Nadesłanie pełnych tekstów referatów*

Opłata konferencyjna

Koszt pełnego uczestnictwa:
pokój jednoosobowy - 1240 PLN (+ 23% VAT)*
pokój dwuosobowy - 1050 PLN (+ 23% VAT)*

Koszt obejmuje:

- udział w konferencji, materiały konferencyjne;
- zakwaterowanie;
- spotkania towarzyskie oraz wyżywienie w tym przerwy kawowe.

* Dla uczestników, którzy zdecydują się na publikację swojego wystąpienia w czasopiśmie „MATERIAŁY WYSOKOENERGETYCZNE”, przewidziana jest niższa opłata za udział w konferencji.
Zniżka wynosi 200 zł/netto i jest naliczana jednorazowo dla głównego (jednego) autora.
Zapraszamy na stronę wydawnictwa, gdzie znajdują się wytyczne dla autorów.
www.wydawnictwa.ipo.waw.pl/materialy-wysokoenergetyczne.html

Opłata za osobę towarzyszącą obejmuje noclegi oraz posiłki i wynosi: 540 PLN (+ 23% VAT)

Noclegi dla Uczestników zostały zarezerwowane w Hotelu „JASKÓŁKA” oraz w sąsiednim Hotelu „WILGA”.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Jednocześnie informujemy, że parking jest wliczony w cenę konferencji w dniach 1-3.06.2015 r.


Opłatę konferencyjną należy przelać najpóźniej do 8 maja 2015 r. na konto:
Instytut Przemysłu Organicznego
ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa,
Bank PEKAO SA Oddział w Warszawie
Nr konta: 84 1240 6074 1111 0000 4989 1458
NIP: 525-00-08-577

z adnotacją "IPOEX 2015"
Imię i Nazwisko Uczestnika