IPOEX 2016

ORGANIZATORZY:


PATRONAT HONOROWY


Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosłw Gowin
Rektor-Komendant WAT gen. dyw . prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk


prof.dr hab. inż.

Tadeusz Słomka

REKTORPrezes Wyższego Urzędu Górniczego Mirosław Koziura


PATRONAT MEDIALNYPartnerzy Konferencji
Informacja o przygotowaniu artykułów i streszczeń

Streszczenia w języku polskim lub angielskim prosimy przesłać drogą elektroniczną (do 4 MB w jednym mailu) na adres: ipoex_office@ipo.waw.pl lub pocztą na nośnikach elektronicznych (CD, DVD) wraz z jednym egzemplarzem wydruku na adres sekretariatu. Ilustracje, których jakość tego wymaga, prosimy przesyłać w oddzielnych plikach. Preferowany format plików graficznych - jpg.

Wskazówki dotyczące przygotowania streszczeń:

  • Streszczenie w języku polskim lub angielskim nie powinno przekraczać jednej strony formatu A4 (1800 znaków).
  •  Objętość referatu maksimum 12 stron.
  •  Pliki tekstowe należy zapisać w formacie MS WORD z rozszerzeniem doc lub rtf.
  • Czcionka Times New Roman 12 p, interlinia 1,5 wiersza, marginesy L/P - 3 cm, G/D - 2,5 cm. Cały tekst wyjustowany do lewej strony. 
  • TYTUŁ PRACY w całości dużymi literami, pogrubiony w języku polskim i angielskim. 
  • Imię i nazwisko autora pogrubione należy zamieścić pod tytułem. 
  • Adres instytucji, którą reprezentuje autor należy podać wyśrodkowany pod nazwiskiem.
  • Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim, należy umieścić pod streszczeniem, pisane kursywą.
  • Termin nadsyłania zgłoszeń oraz streszczeń proponowanych prac do 15.04.2016 r. 
  • Pełny tekst referatu należy dostarczyć do 06.05.2016 r.

Informacja o przygotowaniu posterów

Wymiary posteru nie powinny być większe niż 80 cm x 90 cm. Wskazane jest, aby wielkość liter nie była mniejsza niż 7 mm. Postery będą mocowane do tablic.