IPOEX 2016

ORGANIZATORZY:


PATRONAT HONOROWY


Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosłw Gowin
Rektor-Komendant WAT gen. dyw . prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk


prof.dr hab. inż.

Tadeusz Słomka

REKTORPrezes Wyższego Urzędu Górniczego Mirosław Koziura


PATRONAT MEDIALNYPartnerzy Konferencji
Komitet Naukowy


płk dr inż. Jacek Borkowski (WITU)

prof. dr hab. inż. Stanisław Cudziło (WAT)

dr hab. inż. Krzysztof Cybulski, prof. GIG

dr hab. inż. Bogdan Czajka, emerytowany prof. IMN

dr inż. Bogdan Florczak, prof. IPO

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz (AGH)

dr hab. inż. Zbigniew Leciejewski, prof. WAT

prof. dr inż. Ján Lokaj (Slovak University of Technology)

dr hab. inż. Paweł Maksimowski (PW)

prof. dr hab. inż. Andrzej Maranda (IPO) - przewodniczący

prof. dr hab. inż. Wincenty Skupiński (PW)

dr inż. Jacek Sobala (GIG)

dr hab. inż. Lech Starczewski, prof. WITPiS

dr inż. Muhamed Suceska (Brodarski Institut)

prof. dr hab. inż. Radosław Trębiński (WAT)

prof. dr hab. inż. Waldemar A. Trzciński (WAT)

prof. dr hab. inż. Leszek Wachowski, emerytowany prof. (UAM)

prof. dr hab. inż. Adam Wiśniewski (WITU)

dr hab. inż. Andrzej Wojewódka, prof. PŚl

dr hab. inż. Robert Zalewski, prof. PW

prof. dr hab. Svatopluk Zeman (University of Pardubice)