IPOEX 2016

ORGANIZATORZY:


PATRONAT HONOROWY


Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosłw Gowin
Rektor-Komendant WAT gen. dyw . prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk


prof.dr hab. inż.

Tadeusz Słomka

REKTORPrezes Wyższego Urzędu Górniczego Mirosław Koziura


PATRONAT MEDIALNYPartnerzy Konferencji
Ważne daty

22.04.2016 r. - Termin nadsyłania zgłoszeń oraz streszczeń proponowanych prac
27.04.2016 r. - Kwalifikacja prac
06.05.2016 r. - Dokonanie opłaty konferencyjnej
06.05.2016 r. - Nadesłanie pełnych tekstów referatów*

Opłata konferencyjna

Koszt pełnego uczestnictwa:
pokój jednoosobowy - 1250 PLN (+ 23% VAT)*
pokój dwuosobowy - 1050 PLN (+ 23% VAT)*

Koszt obejmuje:

- udział w konferencji, materiały konferencyjne;
- zakwaterowanie;
- spotkania towarzyskie oraz wyżywienie w tym przerwy kawowe.

Opłata za osobę towarzyszącą obejmuje noclegi oraz posiłki i wynosi: 540 PLN (+ 23% VAT)

Noclegi dla Uczestników zostały zarezerwowane w Hotelu „JASKÓŁKA” oraz w sąsiednim Hotelu „WILGA”.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Jednocześnie informujemy, że parking jest wliczony w cenę konferencji w dniach 6-8.06.2016 r.


Opłatę konferencyjną należy przelać najpóźniej do 6 maja 2016 r. na konto:
Instytut Przemysłu Organicznego
ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa,
Bank PEKAO SA Oddział w Warszawie
Nr konta: 84 1240 6074 1111 0000 4989 1458
NIP: 525-00-08-577

z adnotacją "IPOEX 2016"
Imię i Nazwisko Uczestnika