IPOEX 2016

ORGANIZATORZY:


PATRONAT HONOROWY


Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosłw Gowin
Rektor-Komendant WAT gen. dyw . prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk


prof.dr hab. inż.

Tadeusz Słomka

REKTORPrezes Wyższego Urzędu Górniczego Mirosław Koziura


PATRONAT MEDIALNYPartnerzy Konferencji
Zgłoszenie uczestnictwa 

Wypełniony formularz należy wysłać faksem na numer +48 22 811 07 99

lub pocztą na adres: 

Instytut Przemysłu Organicznego 

ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa 

do dnia 22.04.2016 r. 

Formularz zgłoszenia - IPOEX 2016 EXPLOSIVES DOWNLOAD


Uprzejmie informujemy, że artykuły przesyłane na Konferencję IPOEX 2016 będą 

publikowane w czasopiśmie "Materiały Wysokoenergetyczne"

Termin nadsyłania pełnych tekstów referatów do 6 maja 2016 r.

Czasopismo indeksowane w bazach: BazTech, IC Journals Master List.
Liczba punktów za publikację artykułu: 5
(Komunikat MNiSW w sprawie wykazu czasopism naukowych (część B)
z dnia 18 grudnia 2015 r.).

Artykuły powinny zostać dostarczone pocztą elektroniczną na adres:
mat.wys@ipo.waw.pl

więcej informacji o czasopiśmie na stronie:
http://www.wydawnictwa.ipo.waw.pl/materialy-wysokoenergetyczne.html