IPOEX 2017

PATRONAT HONOROWYMinister Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego Jarosłw Gowin


Rektor-Komendant WAT płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek

prof.dr hab. inż. Tadeusz Słomka REKTOR


PATRONAT MEDIALNY

PARTNERZY KONFERENCJIWażne daty

21.04.2017 r. - Termin nadsyłania zgłoszeń oraz streszczeń proponowanych prac
28.04.2017 r. - Kwalifikacja prac
05.05.2017 r. - Dokonanie opłaty konferencyjnej
05.05.2017 r. - Nadesłanie pełnych tekstów referatów

Opłata konferencyjna

Koszt pełnego uczestnictwa:
pokój jednoosobowy - 1250 PLN (+ 23% VAT)
pokój dwuosobowy - 1050 PLN (+ 23% VAT)

Koszt obejmuje:

  •  udział w konferencji, materiały konferencyjne;
  •  zakwaterowanie;
  •  wyżywienie w tym przerwy kawowe;
  •  udział w imprezach towarzyszących.


Opłata za osobę towarzyszącą obejmuje noclegi oraz posiłki i wynosi: 550 PLN (+ 23% VAT)

Noclegi dla Uczestników zostały zarezerwowane w Hotelu „JASKÓŁKA” oraz w sąsiednim Hotelu „WILGA.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Jednocześnie informujemy, że parking jest wliczony w cenę konferencji w dniach 5-7.06.2017 r.


Opłatę konferencyjną należy przelać najpóźniej do 5 maja 2017 r. na konto:
Instytut Przemysłu Organicznego
ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa,
Bank PEKAO SA Oddział w Warszawie
Nr konta: 84 1240 6074 1111 0000 4989 1458
NIP: 525-00-08-577

z adnotacją "IPOEX 2017"
Imię i Nazwisko Uczestnika