IPOEX 2017

PATRONAT HONOROWYMinister Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego Jarosłw Gowin


Rektor-Komendant WAT płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek

prof.dr hab. inż. Tadeusz Słomka REKTOR


PATRONAT MEDIALNY

PARTNERZY KONFERENCJIZgłoszenie uczestnictwa 

Wypełniony formularz należy wysłać faksem na numer +48 22 811 07 99

lub pocztą na adres: 

Instytut Przemysłu Organicznego 

ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa 

do dnia 14.04.2017 r. 

Formularz zgłoszenia - IPOEX 2017 EXPLOSIVES DOWNLOAD


Uprzejmie informujemy, że artykuły przesyłane na Konferencję IPOEX 2017 będą 

publikowane w czasopiśmie "Materiały Wysokoenergetyczne"

Termin nadsyłania pełnych tekstów referatów do 5 maja 2017 r.

Czasopismo indeksowane w bazach: BazTech, IC Journals Master List.
Liczba punktów za publikację artykułu: 5
(Komunikat MNiSW w sprawie wykazu czasopism naukowych (część B)
z dnia 18 grudnia 2015 r.).

Artykuły powinny zostać dostarczone pocztą elektroniczną na adres:
mat.wys@ipo.waw.pl

więcej informacji o czasopiśmie na stronie:
http://www.wydawnictwa.ipo.waw.pl/materialy-wysokoenergetyczne.html