______________________________
Znajdź nas na Facebook


Proponowane strony
XXVII seminarium, pt. „Wykonywanie postanowień Konwencji o zakazie broni chemicznej…”

W dniach 23-25 maja 2018 r. zostało zorganizowane przez Instytut Przemysłu Organicznego oraz Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, XXVII seminarium, pt. „Wykonywanie postanowień Konwencji
o zakazie broni chemicznej, w szczególności rola i zadania przemysłu”. Wydarzenie to było skierowane do instytucji i firm związanych z przemysłem chemicznym i farmaceutycznym. Tematyka seminarium dotyczyła nie tylko implementacji Konwencji o zakazie broni chemicznej, ale również szeroko pojętego bezpieczeństwa chemicznego.

Dziękujemy prelegentom za ciekawe referaty oraz uczestnikom za czynny udział w dyskusjach
i towarzyszących imprezach.Wizyta przedstawicieli Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh)                                

W dniu 16 maja 2018 r. odbyła się wizyta przedstawicieli Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh), z Dyrektorem dr Radosławem Dziubą na czele, w siedzibie IPO w Warszawie.

Celem spotkania było merytoryczne omówienie możliwości efektywnej współpracy obu Instytutów. W pierwszej części spotkania odbyły się prezentacje możliwości badawczych obydwu instytutów, a w drugiej – wizyta w laboratoriach IPO. W międzyczasie Dyr. IBWCh, Pan dr Radosław Dziuba oraz Dyr. IPO, Pan dr inż. Krzysztof Bajdor omówili kierunki działań, które oba instytuty badawcze mogą podjąć w celu maksymalnego wsparcia współpracy z przedsiębiorcami w ramach realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Kolejne spotkanie, na zaproszenie Dyr. Radosława Dziuby, odbędzie się w siedzibie IBWCh w Łodzi.
 
  Targi Sadownictwa i Warzywnictwa

W dniach 10-11 stycznia 2018 r. Instytut Przemysłu Organicznego uczestniczył, jako wystawca w Targach Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2018, w Nadarzynie.
Dla ponad 200 wystawców była to okazja do zaprezentowania swoich produktów i usług dla branży sadowniczej i rolniczej. IPO przedstawił swoją ofertę dotyczącą dyspenserów feromonowych do monitorowania i odłowu szkodników upraw sadowniczych. Oferta cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Dziękujemy Wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko.