SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ -
INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO