Strona głównaKomitet NaukowyDla autorów PROGRAMStreszczenia wystąpieńFormularz zgłoszeniowyInformacje OrganizacyjneKontaktDojazd

PATRONAT HONOROWY

Minister Gospodarki

Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

Prezes Wyższego
Urzędu Górniczego

 

Burmistrz Miasta Ustroń

PATRONAT MEDIALNY

Sponsorzy: