Strona głównaKomitet NaukowyDla autorów PROGRAMStreszczenia wystąpieńFormularz zgłoszeniowyInformacje OrganizacyjneKontaktDojazd

PATRONAT HONOROWY

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
prof. dr hab. Barbara Kudrycka

AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

prof. dr hab. inż
Antoni Tajduś
REKTOR


Prezes Wyższego
Urzędu Górniczego

PATRONAT MEDIALNY

Sponsorzy: