.

INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO

oraz

JAKUSZ SZB

 

zapraszają na

IX MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
IPOEX 2012

  Materiały wybuchowe
Badania – Zastosowanie – Bezpieczeństwo

która odbędzie się 4-6 czerwca 2012 r.
Hotel „Jaskółka”, Ustroń Zawodzie
 
Cel Konferencji
prezentacja, analiza oraz dyskusja na temat: technologii wytwarzania oraz zastosowania
materiałów wybuchowych dla celów militarnych i cywilnych, bezpieczeństwa stosowania
w górnictwie podziemnym i odkrywkowym, utylizacji materiałów wybuchowych.

Koszt konferencji
Wysokość opłaty konferencyjnej wynosi 1353 zł (pokój 1-os.) lub 1168,50 zł (pokój 2-os.)
i obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne, noclegi oraz wyżywienie.
Opłata osoby towarzyszącej obejmuje noclegi oraz posiłki i wynosi 615 zł.

Konto
Opłatę Konferencyjną należy przelać do 8 maja 2012 r. na konto:
Instytut Przemysłu Organicznego
ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa,
Bank PEKAO Oddział w Warszawie
nr 84 1240 6074 1111 0000 4989 1458
z adnotacją "IPOEX 2012"