ORGANIZATORZY:PATRONAT HONOROWY:


Minister Gospodarki  Janusz Piechociński


Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Barbara Kudrycka

Rektor-Komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk


Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Litwa

PATRONAT MEDIALNY
SPONSORInformacja o przygotowaniu artykułów i streszczeń

Streszczenia w języku polskim lub angielskim prosimy przesłać drogą elektroniczną (do 4 MB w jednym mailu) lub pocztą na nośnikach elektronicznych (dyskietki 3,5", płytki CD) wraz z jednym egzemplarzem wydruku na adres sekretariatu. Ilustracje, których jakość tego wymaga, prosimy przesyłać w oddzielnych plikach. Preferowany format plików graficznych - jpg.

Wskazówki dotyczące przygotowania streszczeń:

  • Streszczenie w języku polskim lub angielskim nie powinno przekraczać jednej strony formatu A4 (1800 znaków).
  • Objętość referatu maksimum 12 stron.

  • Pliki tekstowe należy zapisać w formacie MS WORD z rozszerzeniem doc lub rtf.
  • Czcionka Times New Roman 12 p, interlinia 1,5 wiersza, marginesy L/P - 3 cm, G/D - 2,5 cm. Cały tekst wyjustowany do lewej strony.

  • TYTUŁ PRACY w całości dużymi literami, pogrubiony w języku polskim i angielskim .
  • Imię i nazwisko autora pogrubione należy zamieścić pod tytułem.

  • Adres instytucji, którą reprezentuje autor należy podać wyśrodkowany pod nazwiskiem.
  • Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim, należy umieścić pod streszczeniem, pisane kursywą. Pełny tekst referatu należy dostarczyć do 24.05.2013 r.

Informacja o przygotowaniu posterów

Wymiary posteru nie powinny być większe niż 80 cm x 90 cm. Wskazane jest, aby wielkość liter nie była mniejsza niż 7 mm. Postery będą mocowane do tablic.