ORGANIZATORZY:PATRONAT HONOROWY:


Minister Gospodarki  Janusz Piechociński


Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Barbara Kudrycka

Rektor-Komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk


Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Litwa

PATRONAT MEDIALNY
SPONSORKomitet Naukowy

dr hab. inż. Paweł Batko, prof. nadzw. AGH

dr inż. Karol Buchalik (IPO)

dr hab. inż. Stanisław Cudziło, prof. WAT

dr hab. inż. Krzysztof Cybulski, prof. GIG

dr inż. Bogdan Florczak (IPO)

mgr inż. Przemysław Jakusz (JAKUSZ Bogdan Jakusz Sp. z o.o.)

prof. dr hab. Andrzej Książczak (PW)

dr hab. inż. Zbigniew Leciejewski (WAT)

prof. dr hab. inż. Andrzej Maranda (IPO) - przewodniczący

dr inż. Szymon Modrzejewski (POLTEGOR - Instytut)

prof. dr inż. Ján Lokaj (Slovak University of Technology)

prof. dr hab. inż. Wincenty Skupiński (IChP)

dr inż. Jacek Sobala (GIG) 

dr inż. Muhamed Suceska (Brodarski Institut)

prof. dr hab. inż. Radosław Trębiński (WAT)

prof. dr hab. inż. Waldemar A. Trzciński (WAT)

prof. dr hab. inż. Leszek Wachowski (UAM)

prof. dr hab. inż. Adam Wiśniewski (WITU)

dr inż. Waldemar Witkowski (IPO)

dr hab. inż. Andrzej Wojewódka, prof. PŚl

prof. dr hab. Svatopluk Zeman (University of Pardubice)