ORGANIZATORZY:PATRONAT HONOROWY:


Minister Gospodarki  Janusz Piechociński


Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Barbara Kudrycka

Rektor-Komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk


Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Litwa

PATRONAT MEDIALNY
SPONSOR


Z przyjemnością informujemy, iż patronat nad konferencją objęły:

PATRONAT HONOROWY

                                           

Minister Gospodarki 
Janusz Piechociński

Minister Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego prof. dr hab. 
Barbara KudryckaRektor-Komendant WAT
gen. bryg. prof. dr hab.
inż. Zygmunt Mierczyk
Prezes Wyższego Urzędu
Górniczego Piotr Litwa 

 PATRONAT MEDIALNYSPONSOR