ORGANIZATORZY:


PATRONAT HONOROWY


Minister Nauki 

 i Szkolnictwa Wyższego

Prof. dr hab. Lena 

Kolarska-Bobińska


Rektor-Komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk


prof.dr hab. inż.

Tadeusz Słomka

REKTOR


p.o. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego mgr inż. Mirosław Koziura

PATRONAT MEDIALNYSPONSOR
Ważne daty

30.04.2014 r. - Termin nadsyłania zgłoszeń oraz streszczeń proponowanych prac

06.05.2014 r. - Kwalifikacja prac

09.05.2014 r. - Dokonanie opłaty konferencyjnej

23.05.2014 r. - Nadesłanie pełnych tekstów referatów


Opłata konferencyjna

Koszt pełnego uczestnictwa:

pokój jednoosobowy - 1200 PLN (+ 23% VAT)

pokój dwuosobowy -   1050 PLN (+ 23% VAT)


Koszt obejmuje:

- udział w konferencji;

- materiały konferencyjne;

- zakwaterowanie;

- spotkania towarzyskie oraz wyżywienie w tym przerwy kawowe.


Opłata za osobę towarzyszącą obejmuje noclegi oraz posiłki i wynosi: 540 PLN (+ 23% VAT)

Koszt obejmuje: zakwaterowanie i wyżywienie


Noclegi dla Uczestników zostały zarezerwowane w Hotelu „JASKÓŁKA” oraz w sąsiednim Hotelu „WILGA”. 

Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Jednocześnie informujemy, że parking jest wliczony w cenę konferencji w dniach 2-4.06.2014 


Opłatę konferencyjną należy przelać najpóźniej do 9 maja 2014 r. na konto:

Instytut Przemysłu Organicznego

ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa,

Bank PEKAO SA Oddział w Warszawie

Nr konta: 84 1240 6074 1111 0000 4989 1458

NIP: 525-00-08-577

z adnotacją "IPOEX 2014"

Imię i Nazwisko Uczestnika