______________________________

Znajdź nas na Facebook


Proponowane stronySukces naszego czasopisma CEJEM

JCR Thomson Reuters opublikował wyniki IF za 2015 rok.
Central European Journal of Energetic Materials otrzymał wg ostatniej ewaluacji IF 1.28. Wynik ten plasuje nas po środku czasopism o podobnej tematyce, między tak znakomitymi wydawnictwami jak Wiley-VCH (Propellants, Explosives, Pyrotechnics) i Taylor & Francis (Journal of Energetic Materials).

Statystyka.


Wizyta w Instytucie Przemysłu Organicznego przedstawicieli Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych Ministerstwa Rozwoju

W dniu 13 czerwca 2016 r. w IPO odbyło się spotkanie robocze Dyrekcji Instytutu z Panią Izabelą Żmudką, Zastępcą Dyrektora Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych Ministerstwa Rozwoju oraz Panią Katarzyną Kopaczewską. Na spotkaniu Dyrektor Instytutu, Pan Krzysztof Bajdor przedstawił działalność i osiągnięcia Instytutu. Następnie po dyskusji, w której uczestniczyli członkowie Dyrekcji IPO goście zwiedzili laboratoria badawcze i spotkali się z pracownikami Instytutu.


Symposium on Women in Chemistry

7 maja br, w Hadze, w siedzibie OPCW odbyło się Symposium on Women in Chemistry, które zgromadziło ponad 60 uczestniczek z 40 krajów – przedstawicielek nauki i przemysłu, na co dzień związanych z branżą chemiczną. Celem sympozjum była promocja międzynarodowej współpracy, jak również wymiana doświadczeń kobiet-chemików, dotyczących wyznaczania swojej ścieżki zawodowej i możliwości budowania kariery.
Miło nam poinformować, że zaszczyt reprezentowania Polski na Sympozjum przypadł naszej koleżance, mgr inż. Edycie Łąckiej z Zakładu Analitycznego IPO.


Konferencja IPOEX 2016

Miło nam poinformować, że nasza konferencja IPOEX 2016 "Materiały Wybuchowe. Badania - Zastosowanie - Bezpieczeństwo", została objęta Honorowym Patronatem przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Rozwoju, Wyższy Urząd Górniczy oraz Wojskową Akademię Techniczną i Akademię Górniczo-Hutniczą.

Dziękujemy za wsparcie i serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.
Konferencja odbędzie się w Ustroniu w dniach 6-8.06.2016 r.

Link do strony konferencji:
www.konferencja.ipo.waw.pl


Pierwsze miejsce w kategorii „Najlepszy poster”

Na Uniwersytecie w Pardubicach w dniach 20-22.04.2016 r. odbyła się XIX Międzynarodowa Konferencja „New Trends in Research of Energetic Materials”. Temat przewodni tegorocznej konferencji brzmiał: „Modern experimental techniques and diagnostics for energetic materials”

Miło nam poinformować, że praca pt. Investigation of initiating strength of detonators containing TKX-50, MAD-X1, PETNC, DAAF, RDX, HMX or PETN as a base charge (autorzy: Thomas M. Klapötke, Tomasz G. Witkowski, Zenon Wilk, Justyna Hadzik) zajęła pierwsze miejsce w kategorii najlepszy poster     z pośród 91 prezentowanych prac.

Więcej informacji


Wizyta Zastępcy Dyrektora Generalnego OPCW w IPO

W dniu 19 kwietnia br. nasz Instytut gościł Zastępcę Dyrektora Generalnego Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej - Ambasadora Hamida Ali Rao wraz z asystentką Panią Hyekyung Diana Park. W spotkaniu brali udział przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Pani Emilia Klimaszewska oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Pan Marek Kręt.

Więcej informacji


Konferencja IPOEX 2016

Instytut Przemysłu Organicznego serdecznie zaprasza do udziału w XIII edycji Konferencji Naukowej IPOEX 2016 „Materiały wybuchowe. Badania – Zastosowanie                          - Bezpieczeństwo”, w dniach 6-8 czerwca 2016 r. w Ustroniu.
Zakres tematyczny konferencji to m.in.: chemia i technologia wytwarzania materiałów wybuchowych, bezpieczeństwo stosowania materiałów wybuchowych w górnictwie podziemnym i odkrywkowym, bezpieczeństwo procesów przemysłowych, utylizacja materiałów wybuchowych.

Więcej informacji

Zapraszamy.


XXV Jubileuszowe seminarium, pt. „Wykonywanie postanowień Konwencji o zakazie broni chemicznej…”

Instytut Przemysłu Organicznego  (IPO) we współpracy z Dep. Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego Ministerstwa Rozwoju serdecznie zaprasza na XXV seminarium, pt. „Wykonywanie postanowień Konwencji       o zakazie broni chemicznej, w szczególności rola i zadania przemysłu”, które odbędzie się w dniach 11 - 13 maja 2016 r. w Krynicy - Zdrój.

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać najpóźniej       do 22 kwietnia br.
na nr faksu: 22 811 07 99,
lub email: sem_konwencja@ipo.waw.pl

Zaproszenie

Program ramowy

Formularz zgłoszenia

Więcej informacji


Wizyta studialna w ramach Projektu 44

W dniach 3-5 kwietnia, w ramach CBRN CoE Projekt 44 „Wzmocnienie zdolności reagowania na zagrożenie bronią masowego rażenia i współpracy regionalnej w Europie Południowo Wschodniej Kaukazu Południowego, Mołdawii       i Ukrainy”, IPO zorganizował wizytę studialną dla przedstawicieli: Albanii, Armenii, Bośni i Hercegowiny, Gruzji, Macedonii, Mołdawii, Montenegro, Serbii, i Ukrainy. Goście odwiedzili: Szkołę Główną Służby Pożarniczej, Jednostkę Ratowniczą, Straż Graniczną na Okęciu oraz Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Wizyta miała na celu wesprzeć działania w tych krajach zmierzające do budowy własnych systemów bezpieczeństwa.Aktualności IPO
 >> czytaj więcej 


CERTYFIKATY

 • Badania toksyczności środowiskowej. 
 • Badania właściwości toksycznych.
 • Analizy chemiczne i badania biochemiczne. 
 • Badnia właściwości fizykochemicznych.
 • Badania zachowania się badanej substancji w wodzie, glebie i powietrzu; badania bioakumulacji.
 • Badnia pozostałości: część analityczna.
 • Badania wpływu na układy typu mezokosm i ekosystemy naturalne.
 • Inne badania badania skuteczności działania biocydów. 
 • Badania niebezpiecznych właściwości materiałów. 
 • Wytwarzanie analitycznych wzorców. 
 • Prace badawczo-rozwojowe               i wdrożeniowe. 
 • Usługi badania i ekspertyzy w zakresie materiałów wybuchowych. 
 • Bezpieczeństwa chemicznego oraz bezpieczeństwa  i obronności kraju.

      WYDAWNICTWA IPO                                

      Wejście na stronę wydawnictw >>


CEJEM

Recenzowany kwartalnik naukowy o zasięgu międzynarodowym, wydawany w języku angielskim. W czasopiśmie publikowane są zarówno prace teoretyczne, jak i doświadczalne z różnych światowych ośrodków naukowych. Zakres tematyczny obejmuje chemię, technologię, bezpieczeństwo i zastosowania materiałów wybuchowych w wojsku.


Materiały Wysokoenergetyczne

Przy określaniu tematyki czasopisma kierowano się głównie pracami prezentowanymi podczas corocznych Międzynarodowych Konferencji Naukowych „IPOEX”, które od 2004 roku odbywają się w czerwcu w Ustroniu. Organizatorzy konferencji dążyli do wzmocnienia krajowej platformy łączącej środowiska zajmujące się materiałami wybuchowymi od strony teoretycznej, praktycznej, laboratoryjnej i przemysłowej.


PESTYCYDY / PESTICIDES

To kwartalnik wydawany w języku angielskim, w którym publikowane są oryginalne prace autorów z różnych ośrodków naukowo - badawczych a także prace o charakterze przeglądów literaturowych. Tematyka publikacji obejmuje: syntezę i produkcję pestycydów, ich właściwości, działanie, stosowanie, wpływ na naturalne środowisko itp.


ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI: RADA MINISTRÓW
RESORT: MINISTERSTWO ROZWOJU
REGON: 000042613
NIP: 525-00-08-577
KRS: 0000021982
FORMA ORGANIZACYJNO-PRAWNA: Instytut Badawczy

SIEDZIBA I ADRES:
03-236 Warszawa, ul.Annopol 6
tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99
e-mail: ipo@ipo.waw.pl
www.ipo.waw.pl