______________________________
Znajdź nas na Facebook


Proponowane stronyPiknik integracyjny z okazji jubileuszu - 15.09.2017 r.

Ponad 190 osób wspólnie bawiło się w piątkowe popołudnie na pikniku integracyjnym zorganizowanym z okazji obchodów jubileuszu 70-lecia dla pracowników Instytutu Przemysłu Organicznego. Była to okazja do spotkania się ze wszystkimi pracownikami IPO również z zamiejscowych placówek.

Więcej informacjiObchody Jubileuszu 70-lecia IPO

14 września 2017 r. w budynku Laboratorium Zamku Ujazdowskiego w Warszawie odbyły się obchody 70-lecia Instytutu Przemysłu Organicznego pod honorowym patronatem Ministrerstwa Rozwoju. Na spotkanie przybyli licznie zaproszeni goście, przedstawiciele nauki, przemysłu oraz organów administracji rządowej oraz instytucji pozarządowych. W obchodach jubileuszu uczestniczyli również członkowie Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, Rady Głównej Instytutów Badawczych, Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego oraz Biura ds. Substancji Chemicznych.

Więcej informacji


II Warsztaty CBRNE Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy

W dniu 27 czerwca 2017 z inicjatywy Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy na terenie Zakładów POLON ALFA w Bydgoszczy przeprowadzono szkolenie z zakresu akcji antyterrorystycznych dotyczących zdarzeń o charakterze CBRNE EOD (chemicznych, biologicznych, radiologicznych, nuklearnych i wybuchowych). Wśród zaproszonych znalazł się zespół IPO specjalizujący się w tematyce imitatorów skażeń chemicznych bojowymi środkami trującymi (BST) oraz znaczników UV.

Więcej informacjiKongres "Polska Chemia" 2017

W dniach 7-8 czerwca br. w Toruniu odbył się Kongres “Polska Chemia” – jedno z najważniejszych wydarzeń branży chemicznej w kraju, organizowane przez Polska Izbę Przemysłu Chemicznego, skupiające m.in. przedstawicieli przemysłu, nauki oraz organizacji pozarządowych. Z ramienia IPO w Kongresie uczestniczyli: Pan Krzysztof Bajdor, Dyrektor IPO oraz Pan Arkadiusz Białek, Z-ca Dyrektora IPO.

Konferencja IPOEX 2017

W dniach 5-7 czerwca 2017 r. w Ustroniu odbyła się XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa IPOEX 2017, pt. „Materiały Wybuchowe. Badania – Zastosowanie                        – Bezpieczeństwo”. Organizatorem wydarzenia był Instytut Przemysłu Organicznego. Konferencja odbywała się pod honorowym patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wojskowej Akademii Technicznej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej.

Więcej informacjiWarsztaty dot. zasad reagowania na incydenty                        z toksycznymi substancjami chemicznymi

W dniach 29-31.05 br. w Serbii, specjaliści z IPO: Zbigniew Krasnodębski i Edyta Łącka, jako członkowie międzynarodowego Konsorcjum wdrażającego Projekt CBRN CoE Nr 44, pt.: „Wzmocnienie zdolności reagowania na zagrożenie bronią masowego rażenia i współpracy regionalnej w Europie Południowo Wschodniej Kaukazu Południowego, Mołdowy i Ukrainy”, przeprowadzili warsztaty dot. zasad reagowania na incydenty z toksycznymi substancjami chemicznymi oraz postępowania z materiałami niebezpiecznymi w transporcie. 

Więcej informacjiSzkolenie w ramach projektu CBRN CoE nr 42

W dniach 22-26 maja 2017 w Belgii, w ramach realizowanego projektu CBRN CoE nr 42 "Bezpieczeństwo chemiczne w regionie Afryki Środkowej i Wschodniej", odbyły się wykłady dla uczestników z Kongo i Burundi. Szkolenie było prowadzone przez ekspertów IPO, uczestników projektu: dr Katarzynę Drożdżewską, dr inż. Joannę Szczygielską i mgr Paulinę Flasińską.

Więcej informacji


Ćwiczenia dot. zasad reagowania na incydenty z toksycznymi substancjami chemicznymi

W dniach 24-27.04 br. w Serbii, specjaliści z IPO: Zbigniew Krasnodębski i Andrzej Chałas, jako członkowie międzynarodowego Konsorcjum wdrażającego Projekt CBRN CoE Nr 44, pt.: „Wzmocnienie zdolności reagowania na zagrożenie bronią masowego rażenia i współpracy regionalnej w Europie Południowo Wschodniej Kaukazu Południowego, Mołdowy i Ukrainy”, uczestniczyli w ćwiczeniach dot. zasad reagowania na incydenty z toksycznymi substancjami chemicznymi. 

Więcej informacjiIPO Oddział w Pszczynie uzyskał pełną akredytację AAALAC

Informujemy, że IPO Oddział w Pszczynie otrzymał pełną akredytację AAALAC przyznaną przez Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care (AAALAC) International Council. Jesteśmy pierwszą instytucją w Polsce, która uzyskała taką akredytację.Pełna akredytacja AAALAC oznacza wysokie standardy, odpowiedzialność             i troskę o dobro zwierząt laboratoryjnych.

http://www.aaalac.org/accreditedorgsdirectorysearch/ aaalacprgms.cfm
 “REACH 2018 SME workshop – road to successful registration”

W dniach 9 - 10 marca 2017 w Wiedniu odbyły się warsztaty pt. “REACH 2018 SME workshop – road to successful registration”. Zorganizowane przez ECHA (Europejska Agencja Chemikaliów), UEAPME (Union Européenne de l’Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises) oraz WKÖ (Austrian Economic Chambers). W wydarzeniu brały udział dr inż. Joanna Szczygielska i mgr Agata Gaca z Z-du Bezpieczeństwa Chemicznego oraz Elektryczności Statycznej, które zajmują się zagadnieniami dotyczącymi rejestracji substancji w REACH.

Więcej informacji
Wizyta kierownictwa Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń


W dniu 16 luty 2017 r. Instytut Przemysłu Organicznego gościł przedstawicieli Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń w składzie: kmdr Jacek Barański - Dowódca COAS, ppłk Krzysztof Budyn - Z-ca Dowódcy COAS oraz kpt. Sylwia Pietrzyk. Jest nam miło poinformować, że podczas spotkania dr inż. Maciej Śliwakowski - Kierownik Zakładu Analitycznego IPO otrzymał podziękowanie od Kierownictwa COAS za okazane wsparcie i pomoc w zdobywaniu wiedzy, dot. analizy związków objętych Konwencją ds. Zakazu Broni Chemicznej. Podziękowanie uroczyście wręczył kmdr Jacek Barański, Dowódca COAS.

                                                                     Serdecznie gratulujemy.Aktualności IPO
 >> czytaj więcej 


CERTYFIKATY

 • Badania toksyczności środowiskowej. 
 • Badania właściwości toksycznych.
 • Analizy chemiczne i badania biochemiczne. 
 • Badnia właściwości fizykochemicznych.
 • Badania zachowania się badanej substancji w wodzie, glebie i powietrzu; badania bioakumulacji.
 • Badnia pozostałości: część analityczna.
 • Badania wpływu na układy typu mezokosm i ekosystemy naturalne.
 • Inne badania badania skuteczności działania biocydów. 
 • Badania niebezpiecznych właściwości materiałów. 
 • Wytwarzanie analitycznych wzorców. 
 • Prace badawczo-rozwojowe               i wdrożeniowe. 
 • Usługi badania i ekspertyzy w zakresie materiałów wybuchowych. 
 • Bezpieczeństwa chemicznego oraz bezpieczeństwa  i obronności kraju.

      WYDAWNICTWA IPO                                

      Wejście na stronę wydawnictw >>


CEJEM

Recenzowany kwartalnik naukowy o zasięgu międzynarodowym, wydawany w języku angielskim. W czasopiśmie publikowane są zarówno prace teoretyczne, jak i doświadczalne z różnych światowych ośrodków naukowych. Zakres tematyczny obejmuje chemię, technologię, bezpieczeństwo i zastosowania materiałów wybuchowych w wojsku.


Materiały Wysokoenergetyczne

Przy określaniu tematyki czasopisma kierowano się głównie pracami prezentowanymi podczas corocznych Międzynarodowych Konferencji Naukowych „IPOEX”, które od 2004 roku odbywają się w czerwcu w Ustroniu. Organizatorzy konferencji dążyli do wzmocnienia krajowej platformy łączącej środowiska zajmujące się materiałami wybuchowymi od strony teoretycznej, praktycznej, laboratoryjnej i przemysłowej.


PESTYCYDY / PESTICIDES

To kwartalnik wydawany w języku angielskim, w którym publikowane są oryginalne prace autorów z różnych ośrodków naukowo - badawczych a także prace o charakterze przeglądów literaturowych. Tematyka publikacji obejmuje: syntezę i produkcję pestycydów, ich właściwości, działanie, stosowanie, wpływ na naturalne środowisko itp.

 
             
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA