______________________________

Znajdź nas na Facebook


Proponowane strony
Kongres "Polska Chemia" 2017

W dniach 7-8 czerwca br. w Toruniu odbył się Kongres “Polska Chemia” – jedno z najważniejszych wydarzeń branży chemicznej w kraju, organizowane przez Polska Izbę Przemysłu Chemicznego, skupiające m.in. przedstawicieli przemysłu, nauki oraz organizacji pozarządowych. Z ramienia IPO w Kongresie uczestniczyli: Pan Krzysztof Bajdor, Dyrektor IPO oraz Pan Arkadiusz Białek, Z-ca Dyrektora IPO.

Konferencja IPOEX 2017

W dniach 5-7 czerwca 2017 r. w Ustroniu odbyła się XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa IPOEX 2017, pt. „Materiały Wybuchowe. Badania – Zastosowanie                        – Bezpieczeństwo”. Organizatorem wydarzenia był Instytut Przemysłu Organicznego. Konferencja odbywała się pod honorowym patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wojskowej Akademii Technicznej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej.

Więcej informacji


Ćwiczenia dot. zasad reagowania na incydenty z toksycznymi substancjami chemicznymi

W dniach 24-27.04 br. w Serbii, specjaliści z IPO: Zbigniew Krasnodębski i Andrzej Chałas, jako członkowie międzynarodowego Konsorcjum wdrażającego Projekt CBRN CoE Nr 44, pt.: „Wzmocnienie zdolności reagowania na zagrożenie bronią masowego rażenia i współpracy regionalnej w Europie Południowo Wschodniej Kaukazu Południowego, Mołdowy i Ukrainy”, uczestniczyli w ćwiczeniach dot. zasad reagowania na incydenty z toksycznymi substancjami chemicznymi. 

Więcej informacjiIPO Oddział w Pszczynie uzyskał pełną akredytację AAALAC

Informujemy, że IPO Oddział w Pszczynie otrzymał pełną akredytację AAALAC przyznaną przez Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care (AAALAC) International Council. Jesteśmy pierwszą instytucją w Polsce, która uzyskała taką akredytację.Pełna akredytacja AAALAC oznacza wysokie standardy, odpowiedzialność             i troskę o dobro zwierząt laboratoryjnych.

http://www.aaalac.org/accreditedorgsdirectorysearch/ aaalacprgms.cfm
 “REACH 2018 SME workshop – road to successful registration”

W dniach 9 - 10 marca 2017 w Wiedniu odbyły się warsztaty pt. “REACH 2018 SME workshop – road to successful registration”. Zorganizowane przez ECHA (Europejska Agencja Chemikaliów), UEAPME (Union Européenne de l’Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises) oraz WKÖ (Austrian Economic Chambers). W wydarzeniu brały udział dr inż. Joanna Szczygielska i mgr Agata Gaca z Z-du Bezpieczeństwa Chemicznego oraz Elektryczności Statycznej, które zajmują się zagadnieniami dotyczącymi rejestracji substancji w REACH.

Więcej informacji
Wizyta kierownictwa Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń


W dniu 16 luty 2017 r. Instytut Przemysłu Organicznego gościł przedstawicieli Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń w składzie: kmdr Jacek Barański - Dowódca COAS, ppłk Krzysztof Budyn - Z-ca Dowódcy COAS oraz kpt. Sylwia Pietrzyk. Jest nam miło poinformować, że podczas spotkania dr inż. Maciej Śliwakowski - Kierownik Zakładu Analitycznego IPO otrzymał podziękowanie od Kierownictwa COAS za okazane wsparcie i pomoc w zdobywaniu wiedzy, dot. analizy związków objętych Konwencją ds. Zakazu Broni Chemicznej. Podziękowanie uroczyście wręczył kmdr Jacek Barański, Dowódca COAS.

                                                                     Serdecznie gratulujemy.
Otwarcie nowego budynku laboratoryjnego


W dniu 9 lutego br. w Oddziale IPO, w Pszczynie dokonano uroczystego otwarcia nowego budynku laboratoryjnego. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Pan Krzysztof Bajdor, Dyrektor Instytutu oraz Pan Przemysław Fochtman, Kierownik Oddziału IPO w Pszczynie.


XIV Konferencja poświęcona problematyce „CBRNE”

W dniach 17-18 listopada 2016 w Smardzewicach k./ Spały odbyła się XIV Konferencja poświęcona problematyce „CBRNE”. Organizatorem konferencji był „Magazyn w Akcji - Technika, Taktyka, Profilaktyka”, którego wydawcą jest „ELAMED MEDIA GROUP” z Katowic. IPO reprezentowali dr Karol Buchalik i mgr Krzysztof Zwierzyński, którzy przedstawili referat, pt. „Wybrane preparaty chemiczne w technikach detekcyjnych w szkoleniu specjalistów w zakresie wykrywania skażeń chemicznych BST”.

Więcej informacji


Wizyta dyrektora generalnego OPCW w Polsce

W dniu 7 listopada 2016 r., na zaproszenie Ministra Spraw Zagranicznych przebywał w Polsce z jednodniową wizytą roboczą dyrektor generalny Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW), Pan Ahmet Üzümcü. Przedstawiciele naszego Instytutu, w osobach Dyrektora dr inż. Krzysztofa Bajdora oraz Kierownika Zakładu BA dr inż. Macieja Śliwakowskiego, wzięli udział w konsultacjach z DG OPCW, które odbyły się w Ministerstwie Rozwoju.

Więcej informacji


STAŁE HETEROGENICZNE PALIWA RAKIETOWE NA BAZIE KAUCZUKU HTPB

Problematyka stałych heterogenicznych paliw rakietowych (SHPR) należących do materiałów wysokoenergetycznych oraz zastosowanie SHPR jako napędu silników rakietowych na przykładzie 122 mm pocisku rakietowego. Jest to temat niedawno wydanej monografii, która ukazała się pod reakcją dr hab. inż. Bogdana Florczaka, prof. IPO.

Spis treści

                                              Gratulujemy i zapraszamy do lektury.
                                Książka dostępna w Czytelni - Biblioteka IPOSzkolenie Techniczne pod patronatem merytorycznym IPO

W dniach 20 - 21.10.2016 r. w Hucisku k. Zawiercia odbyło się 46 Szkolenie Techniczne "Nowości, Innowacje w Eksploatacji Urządzeń w Sektorach o Podwyższonej Wilgotności oraz          w Strefach Zagrożonych Wybuchem”, zorganizowane przez Wydawnictwo „WAG-TECH” pod patronatem merytorycznym Instytutu Przemysłu Organicznego. Instytut reprezentowała mgr inż. Małgorzata Wróblewska z Zakładu Bezpieczeństwa Chemicznego i Elektryczności Statycznej, która wystąpiła          z prezentacją, pt. „Ochrona przed elektrycznością statyczną      w atmosferach zagrożonych wybuchem”.

Więcej informacjiAktualności IPO
 >> czytaj więcej 


CERTYFIKATY

 • Badania toksyczności środowiskowej. 
 • Badania właściwości toksycznych.
 • Analizy chemiczne i badania biochemiczne. 
 • Badnia właściwości fizykochemicznych.
 • Badania zachowania się badanej substancji w wodzie, glebie i powietrzu; badania bioakumulacji.
 • Badnia pozostałości: część analityczna.
 • Badania wpływu na układy typu mezokosm i ekosystemy naturalne.
 • Inne badania badania skuteczności działania biocydów. 
 • Badania niebezpiecznych właściwości materiałów. 
 • Wytwarzanie analitycznych wzorców. 
 • Prace badawczo-rozwojowe               i wdrożeniowe. 
 • Usługi badania i ekspertyzy w zakresie materiałów wybuchowych. 
 • Bezpieczeństwa chemicznego oraz bezpieczeństwa  i obronności kraju.

      WYDAWNICTWA IPO                                

      Wejście na stronę wydawnictw >>


CEJEM

Recenzowany kwartalnik naukowy o zasięgu międzynarodowym, wydawany w języku angielskim. W czasopiśmie publikowane są zarówno prace teoretyczne, jak i doświadczalne z różnych światowych ośrodków naukowych. Zakres tematyczny obejmuje chemię, technologię, bezpieczeństwo i zastosowania materiałów wybuchowych w wojsku.


Materiały Wysokoenergetyczne

Przy określaniu tematyki czasopisma kierowano się głównie pracami prezentowanymi podczas corocznych Międzynarodowych Konferencji Naukowych „IPOEX”, które od 2004 roku odbywają się w czerwcu w Ustroniu. Organizatorzy konferencji dążyli do wzmocnienia krajowej platformy łączącej środowiska zajmujące się materiałami wybuchowymi od strony teoretycznej, praktycznej, laboratoryjnej i przemysłowej.


PESTYCYDY / PESTICIDES

To kwartalnik wydawany w języku angielskim, w którym publikowane są oryginalne prace autorów z różnych ośrodków naukowo - badawczych a także prace o charakterze przeglądów literaturowych. Tematyka publikacji obejmuje: syntezę i produkcję pestycydów, ich właściwości, działanie, stosowanie, wpływ na naturalne środowisko itp.

 
             
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA