______________________________

Znajdź nas na Facebook


Proponowane stronyTSW 2015

Instytut Przemysłu Organicznego będzie brał udział w targach branży ogrodniczej. Targi odbędą się w dniach 19-20 luty br.
w Warszawie. Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska
nr D 32 w hali 1.

http://tsw.targi.pl/o-targach/

Współpraca naukowa Zakładu BS z Uniwersytetem Łódzkim

Zakład Syntezy i Technologii Substancji Aktywnych (BS) od wielu lat współpracuje z Panią Profesor Bożeną Bukowską        z Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Instytut Biofizyki, Katedra Biofizyki Skażeń Środowiska.
Efektem nawiązanej współpracy są m.in. publikacje naukowe, które ukazały się w 2014 roku.

Więcej informacji


68 cytowań wg WEB OF SCIENCE


Miło nam poinformować, że publikacje naszego pracownika   dr inż. Tomasza Wolszakiewicza zostały docenione i były cytowane przez autorów, m.in. z takich ośrodków naukowych, jak Purdue University, USA oraz Nanjing University of Science and Technology, China.

Więcej informacji


GREENEVO


Na prośbę Ministerstwa Środowiska informujemy, że Ruszyła VI edycja konkursu GreenEvo - Akcelerator Zielonych Technologii 2015, jest to konkurs z obszaru technologii środowiskowych. Składanie wniosków do 27 lutego br.

http://greenevo.gov.pl/pl/


Awans kwartalnika Central European Journal of Energetic Materials

Z przyjemnością informujemy, że nasze czasopismo "Central European Journal of Energetic Materials" ponownie awansowało. Obecnie znajduje się na liście czasopism naukowych MNISW w części A Wykazu Czasopism Naukowych Posiadających Współczynnik IF z liczbą punktów 30 za publikację w czasopiśmie.
W kwartalniku publikowane są zarówno prace teoretyczne, jak
i doświadczalne z różnych światowych ośrodków naukowych.


Zmiany w kierownictwie Instytutu Przemysłu Organicznego

Dyrektor Instytutu wręczyła nominacje na nowopowstałe stanowiska. Od dnia 14 listopada br.: - prof. dr hab. inż. Andrzej Maranda pełni obowiązki Zastępcy Dyrektora ds. Materiałów Wybuchowych i Bezpieczeństwa Procesowego; - dr inż. Arkadiusz Białek pełni obowiązki Zastępcy Dyrektora ds. Produktów Biologicznie Czynnych i Bezpieczeństwa Środowiskowego; - mgr Sylwia Bieryło pełni obowiązki Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych i Administracji.

Więcej informacji 

Aktualności IPO  >> czytaj więcej 

CERTYFIKATY

Bad. toksyczności środowiskowej, bad. właściwości toksycznych, bad. właściwości fizykochem, bad. niebezpiecznych właśc materiałów, wytwarzanie analitycznych wzorców, prace bad-rozwojowe i wdrożeniowe, usługi bad. i ekspertyzy w zakresie mat.wyb, bezp. chemicznego oraz bez. i obronności kraju.


      WYDAWNICTWA IPO                                Wejście >>


CEJEM

Recenzowany kwartalnik naukowy o zasięgu międzynarodowym, wydawany w języku angielskim. W czasopiśmie publikowane są zarówno prace teoretyczne, jak i doświadczalne z różnych światowych ośrodków naukowych. Zakres tematyczny obejmuje chemię, technologię, bezpieczeństwo i zastosowania materiałów wybuchowych w wojsku.


Materiały Wysokoenergetyczne 

Przy określaniu tematyki czasopisma kierowano się głównie pracami prezentowanymi podczas corocznych Międzynarodowych Konferencji Naukowych „IPOEX” które od 2004 roku odbywają się w czerwcu w Ustroniu


PESTYCYDY / PESTICIDES

To kwartalnik wydawany w języku angielskim, w którym publikowane są oryginalne prace autorów z różnych ośrodków nauk-badawczych a także prace o charakterze przeglądów literaturowych. Tematyka  obejmuje: syntezę i produkcję pestycydów, ich stosowanie, wpływ na naturalne środowisko itp.