______________________________

Znajdź nas na Facebook


Proponowane stronyArtykuły pracowników Zakładu BS w czasopismach posiadających IF

Miło nam poinformować, że w 2015 roku w czasopismach znajdujących się na „liście filadelfijskiej” ukazały się cztery publikacje pracowników Zakładu Syntezy i Technologii Substancji Aktywnych (BS).

Więcej informacji


dr inż. Krzysztof Bajdor nowym dyrektorem IPO


Minister Gospodarki z dniem 16 września 2015 r. powołał dr inż. Krzysztofa Bajdora na stanowisko dyrektora Instytutu Przemysłu Organicznego.

Certyfikaty Jakości ISO 9001 i AQAP 2110

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że Instytut uzyskał przedłużenie ważności certyfikatów ISO 9001:2008 oraz AQAP 2110:2009. Oba certyfikaty są ważne do czerwca 2018 roku.

Certyfikaty te potwierdzają wieloletnią, wysoką jakość świadczonych usług oraz, że nasz system zarządzania jakością jest ciągle doskonalony i właściwie nadzorowany.


NAGRODA II STOPNIA WICEPREZESA RADY MINISTRÓW MINISTRA OBRONY NARODOWEJ ORAZ WYRÓŻNIENIE RADY MINISTRÓW, MINISTRA OBRONY NARODOWEJ ORAZ PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RP

Miło nam poinformować, że w III Konkursie na prace naukowe i wdrożenia z obszaru obronności, w kategorii za najlepszą pracę naukową lub rozwojową, nagrodę II stopnia Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Obrony Narodowej, przyznano zespołowi pod kierownictwem dr inż. Bogdana Florczaka, prof. IPO z Zakładu Materiałów Wysokoenergetycznych Instytutu.

Więcej informacji


IV edycja Kursu dla chemików analityków zakończona sukcesem

W dniach 13 - 17 kwietnia br., Instytut we współpracy z OPCW przeprowadził czwarty z kolei kurs dla chemików analityków       z laboratoriów wspierających służby celne. W kursie wzięło udział 13 uczestników z 13 państw (Algieria, Burundi, Chiny, Kostaryka, Indie, Kenia, Malezja, Nigeria, Paragwaj, Serbia, Sudan, Tunezja i Zjednoczone Emiraty Arabskie).

Więcej informacji


XXIV seminarium nt. „Wykonywanie postanowień Konwencji o zakazie broni chemicznej…”

Instytut Przemysłu Organicznego wraz z Departamentem Bezpieczeństwa Gospodarczego Ministerstwa Gospodarki serdecznie zapraszają na XXIV seminarium nt. „Wykonywanie postanowień Konwencji o zakazie broni chemicznej, w szczególności rola i zadania przemysłu”, które odbędzie się w dniach 13 - 15 maja 2015 r. w Krynicy - Zdrój.

Więcej informacji


Jan Maria Kowalski
OCHRONA PRZED ELEKTRYCZNOŚCIĄ STATYCZNĄ 
ZASADY PROGNOZOWANIA, OCENY I LIKWIDACJI ZAGROŻEŃ - poradnik


Negatywne skutki występowania zjawiska elektryczności statycznej w procesach technologicznych. Zagrożenia występujące w środowisku pracy (strefa EX), to tylko niektóre tematy poruszone w poradniku, autorstwa dr. Jana Marii Kowalskiego – wieloletniego pracownika IPO, wybitnego specjalisty z dziedziny elektryczności statycznej, Przewodniczącego Komitetu Technicznego PKN nr 143 ds. Elektryczności Statycznej, przedstawiciela Polski w działalności normalizacyjnej w ramach Komitetu Technicznego IEC TC 101 “Electrostatics”.

Więcej informacji


TSW 2015 już za nami

W dniach 19-20.02.2015 r. IPO uczestniczył, jako wystawca
w Targach Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2015,
w Warszawie. Dla ponad 180 wystawców była to okazja do zaprezentowania swoich produktów i usług dla branży rolniczej. 

Więcej informacji


Współpraca naukowa Zakładu BS z Uniwersytetem Łódzkim

Zakład Syntezy i Technologii Substancji Aktywnych (BS) od wielu lat współpracuje z Panią Profesor Bożeną Bukowską        z Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Instytut Biofizyki, Katedra Biofizyki Skażeń Środowiska.
Efektem nawiązanej współpracy są m.in. publikacje naukowe, które ukazały się w 2014 roku.

Więcej informacji


68 cytowań wg WEB OF SCIENCE

Miło nam poinformować, że publikacje naszego pracownika   dr inż. Tomasza Wolszakiewicza zostały docenione i były cytowane przez autorów, m.in. z takich ośrodków naukowych, jak Purdue University, USA oraz Nanjing University of Science and Technology, China.

Więcej informacji


Aktualności IPO
 >> czytaj więcej 

CERTYFIKATY

Badania toksyczności środowiskowej, badania. właściwości toksycznych, bad. właściwości fizykochem, bad. niebezpiecznych właściwości materiałów, wytwarzanie analitycznych wzorców, prace bad-rozwojowe i wdrożeniowe, usługi bad. ekspertyzy w zakresie mat. wybuchowych, bezp. chemicznego oraz bezpieczeństwa. i obronności kraju.


      WYDAWNICTWA IPO                                Wejście >>


CEJEM

Recenzowany kwartalnik naukowy o zasięgu międzynarodowym, wydawany w języku angielskim. W czasopiśmie publikowane są zarówno prace teoretyczne, jak i doświadczalne z różnych światowych ośrodków naukowych. Zakres tematyczny obejmuje chemię, technologię, bezpieczeństwo i zastosowania materiałów wybuchowych w wojsku.


Materiały Wysokoenergetyczne 

Przy określaniu tematyki czasopisma kierowano się głównie pracami prezentowanymi podczas corocznych Międzynarodowych Konferencji Naukowych „IPOEX” które od 2004 roku odbywają się w czerwcu w Ustroniu


PESTYCYDY / PESTICIDES

To kwartalnik wydawany w języku angielskim, w którym publikowane są oryginalne prace autorów z różnych ośrodków nauk-badawczych a także prace o charakterze przeglądów literaturowych. Tematyka  obejmuje: syntezę i produkcję pestycydów, ich stosowanie, wpływ na naturalne środowisko itp.