______________________________

Znajdź nas na Facebook


Proponowane stronyII Warsztaty CBRNE Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy

W dniu 27 czerwca 2017 z inicjatywy Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy na terenie Zakładów POLON ALFA w Bydgoszczy przeprowadzono szkolenie z zakresu akcji antyterrorystycznych dotyczących zdarzeń o charakterze CBRNE EOD (chemicznych, biologicznych, radiologicznych, nuklearnych i wybuchowych). Wśród zaproszonych znalazł się zespół IPO specjalizujący się w tematyce imitatorów skażeń chemicznych bojowymi środkami trującymi (BST) oraz znaczników UV.

Więcej informacjiKongres "Polska Chemia" 2017

W dniach 7-8 czerwca br. w Toruniu odbył się Kongres “Polska Chemia” – jedno z najważniejszych wydarzeń branży chemicznej w kraju, organizowane przez Polska Izbę Przemysłu Chemicznego, skupiające m.in. przedstawicieli przemysłu, nauki oraz organizacji pozarządowych. Z ramienia IPO w Kongresie uczestniczyli: Pan Krzysztof Bajdor, Dyrektor IPO oraz Pan Arkadiusz Białek, Z-ca Dyrektora IPO.

Konferencja IPOEX 2017

W dniach 5-7 czerwca 2017 r. w Ustroniu odbyła się XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa IPOEX 2017, pt. „Materiały Wybuchowe. Badania – Zastosowanie                        – Bezpieczeństwo”. Organizatorem wydarzenia był Instytut Przemysłu Organicznego. Konferencja odbywała się pod honorowym patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wojskowej Akademii Technicznej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej.

Więcej informacjiWarsztaty dot. zasad reagowania na incydenty                        z toksycznymi substancjami chemicznymi

W dniach 29-31.05 br. w Serbii, specjaliści z IPO: Zbigniew Krasnodębski i Edyta Łącka, jako członkowie międzynarodowego Konsorcjum wdrażającego Projekt CBRN CoE Nr 44, pt.: „Wzmocnienie zdolności reagowania na zagrożenie bronią masowego rażenia i współpracy regionalnej w Europie Południowo Wschodniej Kaukazu Południowego, Mołdowy i Ukrainy”, przeprowadzili warsztaty dot. zasad reagowania na incydenty z toksycznymi substancjami chemicznymi oraz postępowania z materiałami niebezpiecznymi w transporcie. 

Więcej informacjiSzkolenie w ramach projektu CBRN CoE nr 42

W dniach 22-26 maja 2017 w Belgii, w ramach realizowanego projektu CBRN CoE nr 42 "Bezpieczeństwo chemiczne w regionie Afryki Środkowej i Wschodniej", odbyły się wykłady dla uczestników z Kongo i Burundi. Szkolenie było prowadzone przez ekspertów IPO, uczestników projektu: dr Katarzynę Drożdżewską, dr inż. Joannę Szczygielską i mgr Paulinę Flasińską.

Więcej informacji


Ćwiczenia dot. zasad reagowania na incydenty z toksycznymi substancjami chemicznymi

W dniach 24-27.04 br. w Serbii, specjaliści z IPO: Zbigniew Krasnodębski i Andrzej Chałas, jako członkowie międzynarodowego Konsorcjum wdrażającego Projekt CBRN CoE Nr 44, pt.: „Wzmocnienie zdolności reagowania na zagrożenie bronią masowego rażenia i współpracy regionalnej w Europie Południowo Wschodniej Kaukazu Południowego, Mołdowy i Ukrainy”, uczestniczyli w ćwiczeniach dot. zasad reagowania na incydenty z toksycznymi substancjami chemicznymi. 

Więcej informacjiIPO Oddział w Pszczynie uzyskał pełną akredytację AAALAC

Informujemy, że IPO Oddział w Pszczynie otrzymał pełną akredytację AAALAC przyznaną przez Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care (AAALAC) International Council. Jesteśmy pierwszą instytucją w Polsce, która uzyskała taką akredytację.Pełna akredytacja AAALAC oznacza wysokie standardy, odpowiedzialność             i troskę o dobro zwierząt laboratoryjnych.

http://www.aaalac.org/accreditedorgsdirectorysearch/ aaalacprgms.cfm
 “REACH 2018 SME workshop – road to successful registration”

W dniach 9 - 10 marca 2017 w Wiedniu odbyły się warsztaty pt. “REACH 2018 SME workshop – road to successful registration”. Zorganizowane przez ECHA (Europejska Agencja Chemikaliów), UEAPME (Union Européenne de l’Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises) oraz WKÖ (Austrian Economic Chambers). W wydarzeniu brały udział dr inż. Joanna Szczygielska i mgr Agata Gaca z Z-du Bezpieczeństwa Chemicznego oraz Elektryczności Statycznej, które zajmują się zagadnieniami dotyczącymi rejestracji substancji w REACH.

Więcej informacji
Wizyta kierownictwa Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń


W dniu 16 luty 2017 r. Instytut Przemysłu Organicznego gościł przedstawicieli Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń w składzie: kmdr Jacek Barański - Dowódca COAS, ppłk Krzysztof Budyn - Z-ca Dowódcy COAS oraz kpt. Sylwia Pietrzyk. Jest nam miło poinformować, że podczas spotkania dr inż. Maciej Śliwakowski - Kierownik Zakładu Analitycznego IPO otrzymał podziękowanie od Kierownictwa COAS za okazane wsparcie i pomoc w zdobywaniu wiedzy, dot. analizy związków objętych Konwencją ds. Zakazu Broni Chemicznej. Podziękowanie uroczyście wręczył kmdr Jacek Barański, Dowódca COAS.

                                                                     Serdecznie gratulujemy.
Otwarcie nowego budynku laboratoryjnego


W dniu 9 lutego br. w Oddziale IPO, w Pszczynie dokonano uroczystego otwarcia nowego budynku laboratoryjnego. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Pan Krzysztof Bajdor, Dyrektor Instytutu oraz Pan Przemysław Fochtman, Kierownik Oddziału IPO w Pszczynie.Aktualności IPO
 >> czytaj więcej 


CERTYFIKATY

 • Badania toksyczności środowiskowej. 
 • Badania właściwości toksycznych.
 • Analizy chemiczne i badania biochemiczne. 
 • Badnia właściwości fizykochemicznych.
 • Badania zachowania się badanej substancji w wodzie, glebie i powietrzu; badania bioakumulacji.
 • Badnia pozostałości: część analityczna.
 • Badania wpływu na układy typu mezokosm i ekosystemy naturalne.
 • Inne badania badania skuteczności działania biocydów. 
 • Badania niebezpiecznych właściwości materiałów. 
 • Wytwarzanie analitycznych wzorców. 
 • Prace badawczo-rozwojowe               i wdrożeniowe. 
 • Usługi badania i ekspertyzy w zakresie materiałów wybuchowych. 
 • Bezpieczeństwa chemicznego oraz bezpieczeństwa  i obronności kraju.

      WYDAWNICTWA IPO                                

      Wejście na stronę wydawnictw >>


CEJEM

Recenzowany kwartalnik naukowy o zasięgu międzynarodowym, wydawany w języku angielskim. W czasopiśmie publikowane są zarówno prace teoretyczne, jak i doświadczalne z różnych światowych ośrodków naukowych. Zakres tematyczny obejmuje chemię, technologię, bezpieczeństwo i zastosowania materiałów wybuchowych w wojsku.


Materiały Wysokoenergetyczne

Przy określaniu tematyki czasopisma kierowano się głównie pracami prezentowanymi podczas corocznych Międzynarodowych Konferencji Naukowych „IPOEX”, które od 2004 roku odbywają się w czerwcu w Ustroniu. Organizatorzy konferencji dążyli do wzmocnienia krajowej platformy łączącej środowiska zajmujące się materiałami wybuchowymi od strony teoretycznej, praktycznej, laboratoryjnej i przemysłowej.


PESTYCYDY / PESTICIDES

To kwartalnik wydawany w języku angielskim, w którym publikowane są oryginalne prace autorów z różnych ośrodków naukowo - badawczych a także prace o charakterze przeglądów literaturowych. Tematyka publikacji obejmuje: syntezę i produkcję pestycydów, ich właściwości, działanie, stosowanie, wpływ na naturalne środowisko itp.

 
             
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA