______________________________

Znajdź nas na Facebook


Proponowane stronyNAGRODA II STOPNIA WICEPREZESA RADY MINISTRÓW MINISTRA OBRONY NARODOWEJ ORAZ WYRÓŻNIENIE RADY MINISTRÓW, MINISTRA OBRONY NARODOWEJ ORAZ PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RP

Miło nam poinformować, że w III Konkursie na prace naukowe i wdrożenia z obszaru obronności, w kategorii za najlepszą pracę naukową lub rozwojową, nagrodę II stopnia Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Obrony Narodowej, przyznano zespołowi pod kierownictwem dr inż. Bogdana Florczaka, prof. IPO z Zakładu Materiałów Wysokoenergetycznych Instytutu.

Więcej informacji


IV edycja Kursu dla chemików analityków zakończona sukcesem

W dniach 13 - 17 kwietnia br., Instytut we współpracy z OPCW przeprowadził czwarty z kolei kurs dla chemików analityków       z laboratoriów wspierających służby celne. W kursie wzięło udział 13 uczestników z 13 państw (Algieria, Burundi, Chiny, Kostaryka, Indie, Kenia, Malezja, Nigeria, Paragwaj, Serbia, Sudan, Tunezja i Zjednoczone Emiraty Arabskie).

Więcej informacji


XXIV seminarium nt. „Wykonywanie postanowień Konwencji o zakazie broni chemicznej…”

Instytut Przemysłu Organicznego wraz z Departamentem Bezpieczeństwa Gospodarczego Ministerstwa Gospodarki serdecznie zapraszają na XXIV seminarium nt. „Wykonywanie postanowień Konwencji o zakazie broni chemicznej, w szczególności rola i zadania przemysłu”, które odbędzie się w dniach 13 - 15 maja 2015 r. w Krynicy - Zdrój.

Więcej informacji


Jan Maria Kowalski
OCHRONA PRZED ELEKTRYCZNOŚCIĄ STATYCZNĄ 
ZASADY PROGNOZOWANIA, OCENY I LIKWIDACJI ZAGROŻEŃ - poradnik


Negatywne skutki występowania zjawiska elektryczności statycznej w procesach technologicznych. Zagrożenia występujące w środowisku pracy (strefa EX), to tylko niektóre tematy poruszone w poradniku, autorstwa dr. Jana Marii Kowalskiego – wieloletniego pracownika IPO, wybitnego specjalisty z dziedziny elektryczności statycznej, Przewodniczącego Komitetu Technicznego PKN nr 143 ds. Elektryczności Statycznej, przedstawiciela Polski w działalności normalizacyjnej w ramach Komitetu Technicznego IEC TC 101 “Electrostatics”.

Więcej informacji


TSW 2015 już za nami

W dniach 19-20.02.2015 r. IPO uczestniczył, jako wystawca
w Targach Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2015,
w Warszawie. Dla ponad 180 wystawców była to okazja do zaprezentowania swoich produktów i usług dla branży rolniczej. 

Więcej informacji


Współpraca naukowa Zakładu BS z Uniwersytetem Łódzkim

Zakład Syntezy i Technologii Substancji Aktywnych (BS) od wielu lat współpracuje z Panią Profesor Bożeną Bukowską        z Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Instytut Biofizyki, Katedra Biofizyki Skażeń Środowiska.
Efektem nawiązanej współpracy są m.in. publikacje naukowe, które ukazały się w 2014 roku.

Więcej informacji


68 cytowań wg WEB OF SCIENCE

Miło nam poinformować, że publikacje naszego pracownika   dr inż. Tomasza Wolszakiewicza zostały docenione i były cytowane przez autorów, m.in. z takich ośrodków naukowych, jak Purdue University, USA oraz Nanjing University of Science and Technology, China.

Więcej informacji


Aktualności IPO
 >> czytaj więcej 

CERTYFIKATY

Badania toksyczności środowiskowej, badania. właściwości toksycznych, bad. właściwości fizykochem, bad. niebezpiecznych właściwości materiałów, wytwarzanie analitycznych wzorców, prace bad-rozwojowe i wdrożeniowe, usługi bad. ekspertyzy w zakresie mat. wybuchowych, bezp. chemicznego oraz bezpieczeństwa. i obronności kraju.


      WYDAWNICTWA IPO                                Wejście >>


CEJEM

Recenzowany kwartalnik naukowy o zasięgu międzynarodowym, wydawany w języku angielskim. W czasopiśmie publikowane są zarówno prace teoretyczne, jak i doświadczalne z różnych światowych ośrodków naukowych. Zakres tematyczny obejmuje chemię, technologię, bezpieczeństwo i zastosowania materiałów wybuchowych w wojsku.


Materiały Wysokoenergetyczne 

Przy określaniu tematyki czasopisma kierowano się głównie pracami prezentowanymi podczas corocznych Międzynarodowych Konferencji Naukowych „IPOEX” które od 2004 roku odbywają się w czerwcu w Ustroniu


PESTYCYDY / PESTICIDES

To kwartalnik wydawany w języku angielskim, w którym publikowane są oryginalne prace autorów z różnych ośrodków nauk-badawczych a także prace o charakterze przeglądów literaturowych. Tematyka  obejmuje: syntezę i produkcję pestycydów, ich stosowanie, wpływ na naturalne środowisko itp.