Znajdź nas na Facebook


Proponowane strony68 cytowań wg WEB OF SCIENCE

Miło nam poinformować, że publikacje naszego pracownika   dr inż. Tomasza Wolszakiewicza zostały docenione i były cytowane przez autorów, m.in. z takich ośrodków naukowych, jak Purdue University, USA oraz Nanjing University of Science and Technology, China.

Więcej informacji

GREENEVO

Na prośbę Ministerstwa Środowiska informujemy, że Ruszyła VI edycja konkursu GreenEvo - Akcelerator Zielonych Technologii 2015, jest to konkurs z obszaru technologii środowiskowych. Składanie wniosków do 27 lutego br.

http://greenevo.gov.pl/pl/

Awans kwartalnika Central European Journal of Energetic Materials

Z przyjemnością informujemy, że nasze czasopismo "Central European Journal of Energetic Materials" ponownie awansowało. Obecnie znajduje się na liście czasopism naukowych MNISW w części A Wykazu Czasopism Naukowych Posiadających Współczynnik IF z liczbą punktów 30 za publikację w czasopiśmie.
W kwartalniku publikowane są zarówno prace teoretyczne, jak
i doświadczalne z różnych światowych ośrodków naukowych.


Niszczenie materiałów niebezpiecznych

Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Krupskim Młynie wykonuje usługę niszczenia przeterminowanych lub uszkodzonych materiałów wybuchowych i środków strzałowych. Współpracujemy z firmą transportową dzięki czemu zapewniamy odbiór materiałów do niszczenia z dowolnego miejsca.

www.krupskimlyn.ipo.waw.pl

Zmiany w kierownictwie Instytutu Przemysłu Organicznego

Dyrektor Instytutu wręczyła nominacje na nowopowstałe stanowiska. Od dnia 14 listopada br.: - prof. dr hab. inż. Andrzej Maranda pełni obowiązki Zastępcy Dyrektora ds. Materiałów Wybuchowych i Bezpieczeństwa Procesowego; - dr inż. Arkadiusz Białek pełni obowiązki Zastępcy Dyrektora ds. Produktów Biologicznie Czynnych i Bezpieczeństwa Środowiskowego; - mgr Sylwia Bieryło pełni obowiązki Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych i Administracji.

Więcej informacji 

Nowa oferta usług Zakładu BC

Miło nam jest poinformować, że Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego i Elektryczności Statycznej (BC) IPO przygotował dla Państwa nową ofertę wykonywanych usług. Można również ją znaleźć klikając tutaj.


IPO i BC na Facebooku

Miło nam jest poinformować, że od września br. Instytut Przemysłu Organicznego (IPO) oraz Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego i Elektryczności Statycznej (BC) posiadają swój profil na portalu społecznościowym Facebbok:
Więcej informacji

Aktualności IPO  >> czytaj więcej 

CERTYFIKATY

Bad. toksyczności środowiskowej, bad. właściwości toksycznych, bad. właściwości fizykochem, bad. niebezpiecznych właśc materiałów, wytwarzanie analitycznych wzorców, prace bad-rozwojowe i wdrożeniowe, usługi bad. i ekspertyzy w zakresie mat.wyb, bezp. chemicznego oraz bez. i obronności kraju.


      WYDAWNICTWA IPO                                Wejście >>


CEJEM

Recenzowany kwartalnik naukowy o zasięgu międzynarodowym, wydawany w języku angielskim. W czasopiśmie publikowane są zarówno prace teoretyczne, jak i doświadczalne z różnych światowych ośrodków naukowych. Zakres tematyczny obejmuje chemię, technologię, bezpieczeństwo i zastosowania materiałów wybuchowych w wojsku.


Materiały Wysokoenergetyczne 

Przy określaniu tematyki czasopisma kierowano się głównie pracami prezentowanymi podczas corocznych Międzynarodowych Konferencji Naukowych „IPOEX” które od 2004 roku odbywają się w czerwcu w Ustroniu


PESTYCYDY / PESTICIDES

To kwartalnik wydawany w języku angielskim, w którym publikowane są oryginalne prace autorów z różnych ośrodków nauk-badawczych a także prace o charakterze przeglądów literaturowych. Tematyka  obejmuje: syntezę i produkcję pestycydów, ich stosowanie, wpływ na naturalne środowisko itp.