Znajdź nas na Facebook


Proponowane strony

Zmiany w kierownictwie Instytutu Przemysłu Organicznego

Dyrektor Instytutu wręczyła nominacje na nowopowstałe stanowiska. Od dnia 14 listopada br.: - prof. dr hab. inż. Andrzej Maranda pełni obowiązki Zastępcy Dyrektora ds. Materiałów Wybuchowych i Bezpieczeństwa Procesowego; - dr inż. Arkadiusz Białek pełni obowiązki Zastępcy Dyrektora ds. Produktów Biologicznie Czynnych i Bezpieczeństwa Środowiskowego; - mgr Sylwia Bieryło pełni obowiązki Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych i Administracji.

Więcej informacji 

Nowa oferta usług Zakładu BC

Miło nam jest poinformować, że Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego i Elektryczności Statycznej (BC) IPO przygotował dla Państwa nową ofertę wykonywanych usług. Można również ją znaleźć klikając tutaj.


IPO i BC na Facebooku

Miło nam jest poinformować, że od września br. Instytut Przemysłu Organicznego (IPO) oraz Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego i Elektryczności Statycznej (BC) posiadają swój profil na portalu społecznościowym Facebbok:
Więcej informacji

Specjalistyczne szkolenie nt. wykrywania i analizy środków chemicznych i ich prekursorów

W dniach 1-13.09.2014 r. odbyło się szkolenie, którego organizatorem był Instytut Przemysłu Organicznego. Kurs został zorganizowany w ramach projektu 1: "Identification and Strengthening of Forensic Capacities in the Area of Prevention of Organized Crime
Więcej informacji

OZNACZANIE GRANICZNEGO STĘŻENIA TLENU DLA GAZÓW I PAR CIECZY
Badanie parametrów wybuchowości gazów i par cieczy - nowa metoda - nowoczesna aparatura

Nowe badanie w ofercie Zakładu Bezpieczeństwa Chemicznego i Elektryczności Statycznej (BC) Zgodnie z Dyrektywą 1999/92/WE (ATEX 137) priorytetem jest zapobieganie występowaniu atmosfer wybuchowych
Więcej informacji

Aktualności IPO  >> czytaj więcej 

CERTYFIKATY

Bad. toksyczności środowiskowej, bad. właściwości toksycznych, bad. właściwości fizykochem, bad. niebezpiecznych właśc materiałów, wytwarzanie analitycznych wzorców, prace bad-rozwojowe i wdrożeniowe, usługi bad. i ekspertyzy w zakresie mat.wyb, bezp. chemicznego oraz bez. i obronności kraju.


      WYDAWNICTWA IPO                                Wejście >>


CEJEM

Recenzowany kwartalnik naukowy o zasięgu międzynarodowym, wydawany w języku angielskim. W czasopiśmie publikowane są zarówno prace teoretyczne, jak i doświadczalne z różnych światowych ośrodków naukowych. Zakres tematyczny obejmuje chemię, technologię, bezpieczeństwo i zastosowania materiałów wybuchowych w wojsku.


Materiały Wysokoenergetyczne 

Przy określaniu tematyki czasopisma kierowano się głównie pracami prezentowanymi podczas corocznych Międzynarodowych Konferencji Naukowych „IPOEX” które od 2004 roku odbywają się w czerwcu w Ustroniu


PESTYCYDY / PESTICIDES

To kwartalnik wydawany w języku angielskim, w którym publikowane są oryginalne prace autorów z różnych ośrodków nauk-badawczych a także prace o charakterze przeglądów literaturowych. Tematyka  obejmuje: syntezę i produkcję pestycydów, ich stosowanie, wpływ na naturalne środowisko itp.