______________________________





Znajdź nas na Facebook


Proponowane strony







IPO DLA BEZPIECZEŃSTWA WARSZAWY

W czwartek 19 listopada br. w godzinach 0:30-2:30 w nocy,  w warszawskim metrze przeprowadzono symulację zamachu terrorystycznego z użyciem nieznanej substancji chemicznej (zdjęcie nr 1 i 2). W zaplanowanych przez MON /CENTRALNY OŚRODEK ANALIZY SKAŻEŃ/ i MSW / PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA / ćwiczeniach pt„ PARTOL 15” wzięli udział również przedstawiciele IPO.

Więcej informacji


Spotkania inaugurujące Projekt nr 44

W dniach 18-21 października br. w Tbilisi (Gruzja) oraz 4-6 listopada br. w Belgradzie (Serbia), odbyły się zorganizowane przez Konsorcjum, w skład którego wchodzi IPO, spotkania inaugurujące Projekt nr 44.

Projekt jest realizowany w ramach programu UE, Centrum Doskonałości CBRN (The European Union Chemical Biological Radiological and Nuclear Risk Mitigation Centres of Excellence Initiative), a dotyczy wzmocnienia zdolności reagowania oraz współpracy międzyregionalnej w przypadku incydentów z udziałem CBRN (Chemical, Biological, Radiological or Nuclear material) w krajach Europy wschodniej, południowego Kaukazu oraz Mołdawii i Ukrainy.

Więcej informacji


Udział IPO w spotkaniu Globalnego Partnerstwa G7 na rzecz nieproliferacji BMR

Miło nam poinformować Państwa, że w dniach 30 września  – 1 października 2015 r., w Berlinie, polska delegacja wzięła udział w spotkaniu Globalnego Partnerstwa G7 poświęconemu praktycznej współpracy w zakresie nieproliferacji broni masowego rażenia (BMR). W skład delegacji weszli przedstawiciele naszego Instytutu, Panowie Zbigniew Krasnodębski i Maciej Śliwakowski z Zakładu BA. 

Więcej informacji


Artykuły pracowników Zakładu BS w czasopismach posiadających IF

Miło nam poinformować, że w 2015 roku w czasopismach znajdujących się na „liście filadelfijskiej” ukazały się cztery publikacje pracowników Zakładu Syntezy i Technologii Substancji Aktywnych (BS).

Więcej informacji


dr inż. Krzysztof Bajdor nowym dyrektorem IPO


Minister Gospodarki z dniem 16 września 2015 r. powołał dr inż. Krzysztofa Bajdora na stanowisko dyrektora Instytutu Przemysłu Organicznego.

Certyfikaty Jakości ISO 9001 i AQAP 2110

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że Instytut uzyskał przedłużenie ważności certyfikatów ISO 9001:2008 oraz AQAP 2110:2009. Oba certyfikaty są ważne do czerwca 2018 roku.

Certyfikaty te potwierdzają wieloletnią, wysoką jakość świadczonych usług oraz, że nasz system zarządzania jakością jest ciągle doskonalony i właściwie nadzorowany.


NAGRODA II STOPNIA WICEPREZESA RADY MINISTRÓW MINISTRA OBRONY NARODOWEJ ORAZ WYRÓŻNIENIE RADY MINISTRÓW, MINISTRA OBRONY NARODOWEJ ORAZ PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RP

Miło nam poinformować, że w III Konkursie na prace naukowe i wdrożenia z obszaru obronności, w kategorii za najlepszą pracę naukową lub rozwojową, nagrodę II stopnia Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Obrony Narodowej, przyznano zespołowi pod kierownictwem dr inż. Bogdana Florczaka, prof. IPO z Zakładu Materiałów Wysokoenergetycznych Instytutu.

Więcej informacji


IV edycja Kursu dla chemików analityków zakończona sukcesem

W dniach 13 - 17 kwietnia br., Instytut we współpracy z OPCW przeprowadził czwarty z kolei kurs dla chemików analityków       z laboratoriów wspierających służby celne. W kursie wzięło udział 13 uczestników z 13 państw (Algieria, Burundi, Chiny, Kostaryka, Indie, Kenia, Malezja, Nigeria, Paragwaj, Serbia, Sudan, Tunezja i Zjednoczone Emiraty Arabskie).

Więcej informacji


XXIV seminarium nt. „Wykonywanie postanowień Konwencji o zakazie broni chemicznej…”

Instytut Przemysłu Organicznego wraz z Departamentem Bezpieczeństwa Gospodarczego Ministerstwa Gospodarki serdecznie zapraszają na XXIV seminarium nt. „Wykonywanie postanowień Konwencji o zakazie broni chemicznej, w szczególności rola i zadania przemysłu”, które odbędzie się w dniach 13 - 15 maja 2015 r. w Krynicy - Zdrój.

Więcej informacji


Jan Maria Kowalski
OCHRONA PRZED ELEKTRYCZNOŚCIĄ STATYCZNĄ 
ZASADY PROGNOZOWANIA, OCENY I LIKWIDACJI ZAGROŻEŃ - poradnik


Negatywne skutki występowania zjawiska elektryczności statycznej w procesach technologicznych. Zagrożenia występujące w środowisku pracy (strefa EX), to tylko niektóre tematy poruszone w poradniku, autorstwa dr. Jana Marii Kowalskiego – wieloletniego pracownika IPO, wybitnego specjalisty z dziedziny elektryczności statycznej, Przewodniczącego Komitetu Technicznego PKN nr 143 ds. Elektryczności Statycznej, przedstawiciela Polski w działalności normalizacyjnej w ramach Komitetu Technicznego IEC TC 101 “Electrostatics”.

Więcej informacji



Aktualności IPO
 >> czytaj więcej 


CERTYFIKATY

 • Badania toksyczności środowiskowej. 
 • Badania właściwości toksycznych.
 • Analizy chemiczne i badania biochemiczne. 
 • Badnia właściwości fizykochemicznych.
 • Badania zachowania się badanej substancji w wodzie, glebie i powietrzu; badania bioakumulacji.
 • Badnia pozostałości: część analityczna.
 • Badania wpływu na układy typu mezokosm i ekosystemy naturalne.
 • Inne badania badania skuteczności działania biocydów. 
 • Badania niebezpiecznych właściwości materiałów. 
 • Wytwarzanie analitycznych wzorców. 
 • Prace badawczo-rozwojowe          i wdrożeniowe. 
 • Usługi badania i ekspertyzy w zakresie materiałów wybuchowych. 
 • Bezpieczeństwa chemicznego oraz bezpieczeństwa                       i obronności kraju.

      WYDAWNICTWA IPO                                

      Wejście >>


CEJEM

Recenzowany kwartalnik naukowy       o zasięgu międzynarodowym, wydawany w języku angielskim. W czasopiśmie publikowane są zarówno prace teoretyczne, jak i doświadczalne z różnych światowych ośrodków naukowych. Zakres tematyczny obejmuje chemię, technologię, bezpieczeństwo i zastosowania materiałów wybuchowych w wojsku.


Materiały Wysokoenergetyczne 

Przy określaniu tematyki czasopisma kierowano się głównie pracami prezentowanymi podczas corocznych Międzynarodowych Konferencji Naukowych „IPOEX”, które od 2004 roku odbywają się w czerwcu    w Ustroniu. Organizatorzy konferencji dążyli do wzmocnienia krajowej platformy łączącej środowiska zajmujące się materiałami wybuchowymi od strony teoretycznej, praktycznej, laboratoryjnej   i przemysłowej. 



PESTYCYDY / PESTICIDES

To kwartalnik wydawany w języku angielskim,      w którym publikowane są oryginalne prace autorów z różnych ośrodków naukowo - badawczych     a także prace o charakterze przeglądów literaturowych. Tematyka publikacji obejmuje: syntezę i produkcję pestycydów, ich właściwości, działanie, stosowanie, wpływ na naturalne środowisko itp.