ORGANIZATORZY:


PATRONAT HONOROWY


Minister Nauki 

 i Szkolnictwa Wyższego

Prof. dr hab. Lena 

Kolarska-Bobińska


Rektor-Komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk


prof.dr hab. inż.

Tadeusz Słomka

REKTOR


p.o. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego mgr inż. Mirosław Koziura

PATRONAT MEDIALNYSPONSOR

Komitet Naukowy

dr hab. inż. Paweł Batko, prof. nadzw. AGH

dr inż. Karol Buchalik (IPO)

dr hab. inż. Stanisław Cudziło, prof. WAT

dr hab. inż. Krzysztof Cybulski, prof. GIG

dr inż. Bogdan Florczak (IPO)

prof. dr hab. Andrzej Książczak (PW)

dr hab. inż. Zbigniew Leciejewski (WAT)

prof. dr hab. inż. Andrzej Maranda (IPO) - przewodniczący

dr inż. Szymon Modrzejewski (POLTEGOR - Instytut)

prof. dr inż. Ján Lokaj (Slovak University of Technology)

prof. dr hab. inż. Wincenty Skupiński (IChP)

dr inż. Jacek Sobala (GIG) 

dr inż. Muhamed Suceska (Brodarski Institut)

prof. dr hab. inż. Radosław Trębiński (WAT)

prof. dr hab. inż. Waldemar A. Trzciński (WAT)

prof. dr hab. inż. Leszek Wachowski (UAM)

prof. dr hab. inż. Adam Wiśniewski (WITU)

dr inż. Waldemar Witkowski (IPO)

dr hab. inż. Andrzej Wojewódka, prof. PŚl

prof. dr hab. Svatopluk Zeman (University of Pardubice)