ORGANIZATORZY:PATRONAT HONOROWY:


Minister Gospodarki  Janusz Piechociński


Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Barbara Kudrycka

Rektor-Komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk


Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Litwa

PATRONAT MEDIALNY
SPONSOR


Ważne daty

19.04.2013 r. - Termin nadsyłania zgłoszeń oraz streszczeń proponowanych prac

26.04.2013 r. - Kwalifikacja prac

10.05.2013 r. - Dokonanie opłaty konferencyjnej

24.05.2013 r. - Nadesłanie pełnych tekstów referatów


Opłata konferencyjna

Koszt pełnego uczestnictwa:

pokój jednoosobowy - 1120 PLN (+ 23% VAT)

pokój dwuosobowy -   970 PLN (+ 23% VAT)


Koszt obejmuje:

- udział w konferencji;

- materiały konferencyjne;

- zakwaterowanie;

- spotkania towarzyskie oraz wyżywienie w tym przerwy kawowe.


Opłata za osobę towarzyszącą wynosi: 520 PLN (+ 23% VAT)

Koszt obejmuje: zakwaterowanie i wyżywienie


Noclegi dla Uczestników zostały zarezerwowane w Hotelu „JASKÓŁKA” oraz w sąsiednim Hotelu „WILGA”. 

Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Jednocześnie informujemy, że parking jest płatny indywidualnie 

15 zł/netto/doba/samochód + 23 % VAT


Opłatę konferencyjną należy przelać najpóźniej do 10 maja 2013 r. na konto:

Instytut Przemysłu Organicznego

ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa,

Bank PEKAO SA Oddział w Warszawie

Nr konta: 84 1240 6074 1111 0000 4989 1458

NIP: 525-00-08-577

z adnotacją "IPOEX 2013"

Imię i Nazwisko Uczestnika